เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ให้เข้ากราบสักการะและนั่งสมาธิ https://www.boonnews.tv/n28213

1.1 พัน ผู้เข้าชม
เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เปิดมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

ให้เข้ากราบสักการะ และนั่งสมาธิ

วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.30 น.

***ขอความร่วมมือผู้มีบุญทุกท่าน

แต่งกายด้วยชุดอุบาสก - อุบาสิกา 

ชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดขาวล้วน

...

ประวัติการสร้าง

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี : คลิก

ภายในอาคาร

เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ภายนอกอาคาร

เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เปิด "มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี" ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
แชร์