ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://www.boonnews.tv/n28414

227 ผู้เข้าชม
ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

พิธีถวายโคมมาฆประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา 

แด่คณะพระภิกชุ สามเณร วัดพระธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-454-2541, 083-540-6398

ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
แชร์