ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย (กำหนดการตลอดทั้งวัน) https://www.boonnews.tv/n28440

278 ผู้เข้าชม

กำหนดการ

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

.

ภาคสาย

09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

.

ภาคบ่าย

12.30 น. รายการสู้ต่อไป on ZOOM

13.30 น. พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

               แสดงธรรม "บวชเพิ่มสุข"

14.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

15.00 น. พระภาวนาธรรมวิเทศ ประธานสงฆ์

               กล่าวให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย

15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

.

.

ภาคสาย

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาคบ่าย

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาคค่ำ

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ภาคค่ำ 

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด

ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6,234,000,000 จบ

.

หรือร่วมออนไลน์ 

www.gbnus.com 

www.zoom072.com

.

สอบถามเพิ่มเติม 02-831-1000

แชร์