ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย https://www.boonnews.tv/n28447

92 ผู้เข้าชม

กำหนดการ

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


ภาคสาย

09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย


ภาคบ่าย

12.30 น. รายการสู้ต่อไป on ZOOM

13.30 น. พระมหาทศพร ปุญญงกุโร

              แสดงธรรม " พระพุทธศาสนา "

14.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

15.00 น. พระภาวนาธรรมวิเทศ ประธานสงฆ์

              กล่าวให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย

15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


หรือร่วมออนไลน์

www.zoom072.com

www.gbnus.com


สอบถามเพิ่มเติม 02-831-1000

แชร์