กำหนดการพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2567 และธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51

กำหนดการพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2567 และธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://www.boonnews.tv/n28662

421 ผู้เข้าชม

กำหนดการสำหรับเจ้าภาพ

กำหนดการพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2567 และธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51


กำหนดการสำหรับเจ้าภาพงานบวชเข้าร่วมขบวนเวียนประทักษิณ

โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2567

ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ โบสถ์พระไตรปีฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีภาคเช้า

05.40 น. นำบัตรมาแลกรับผ้าไตรหรือพาน ที่บูธหน้าอุโบสถ 

06.05 น. เริ่มตั้งขบวนเวียนประทักษิณ หน้าอุโบสถ

06.15 น. เริ่มพิธีเวียนประทักษิณ

06.45 น. พิธีวันทาสีมาของนาคธรรมทายาท

              เสร็จพิธีเวียนประทักษิณ

              แลกรับอาหารที่จุดแลกรับพาน


พิธีภาคสาย (โบสถ์พระไตรปิฏก)

08.30 น. พิธีขอบรรพชา, พิธีขอสรณคมน์และศีล, พิธีถวายบาตร

10.45 น. เสร็จพิธี


พิธีภาคบ่าย (โบสถ์พระไตรปิฏก)

13.30 น. พิธีอุปสมบท

19.00 น. เสร็จพิธี


พิธีอุปสมบท วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ โบสถ์พระไตรปิฏก วัดพระธรรมกาย

ภาคสาย เวลา 08.00-10.30 น.

ภาคบ่าย เวลา 13.00-18.30 น. 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 6077 6000


---------------------------------------------------

กำหนดการพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2567 และธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51


เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช เข้าขบวนเวียนประทักษิณ

โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2567

ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


ขบวนเวียนประทักษิณ มีดังนี้

1. ไตรบรรลุธรรม

2. พานพุ่มนำหน้าขบวนนาคธรรมทายาท

    (เฉพาะชายที่ผ่านการบวชแล้วเท่านั้น)

3. พานเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์ มี 3 พาน ดังนี้

    3.1 พานธูปเทียนแพ

    3.2 พานพุ่ม

    3.3 พานดอกลำเจียก

4. พานขอศีล

5. พานพวงมาลัย


สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แชร์