พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โปรยรัตนชาติ “แก้วธรรมชัยรัตนอนันต์”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โปรยรัตนชาติ ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “แก้วธรรมชัยรัตนอนันต์” https://www.boonnews.tv/v28886

33 ผู้เข้าชม
แชร์