ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ขอเชิญร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะ เพื่อประดิษฐานภายในแผ่นฌานองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" กำหนดการ พิธีหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า และหย่อนสุวรรณนิธิ ณ สภาธรรมกายสากล จำนวน 4 ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม https://www.boonnews.tv/n28125

1.6 หมื่น ผู้เข้าชม
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ 

องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ทำด้วยซิลิคอนบรอนซ์ สีทอง เหมือนพระธรรมกายประจำตัว องค์พระปางสมาธินั่งหลับตา 

องค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำ 4 ทิศ ทิศละ 6 องค์ รวม 24 องค์

ขอเชิญร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะ เพื่อประดิษฐานภายในแผ่นฌานองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า"

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

พระบรมพุทธเจ้า หมายถึง พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆ ที่มีบารมีแก่ๆ

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ด้านหน้าแผ่นโลหะทองจารึกชื่อผู้มีบุญ เพื่อประดิษฐานในแผ่นฌานพระบรมพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ด้านหลังแผ่นโลหะทองจารึกชื่อผู้มีบุญ เพื่อประดิษฐานในแผ่นฌานพระบรมพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

แผ่นโลหะทองจารึกชื่อผู้มีบุญ บรรจุในฐาน เพื่อเตรียมประดิษฐานในแผ่นฌานพระบรมพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

แผ่นโลหะทองจารึกชื่อผู้มีบุญ บรรจุในฐาน เพื่อเตรียมประดิษฐานในแผ่นฌานพระบรมพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ตัวอย่างการบรรจุ แผ่นโลหะทองในแผ่นฌานพระบรมพุทธเจ้า

กำหนดการ พิธีหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า และหย่อนสุวรรณนิธิ

ณ สภาธรรมกายสากล จำนวน 4  ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม

จ. 6  มี.ค. 66 (วันมาฆบูชา)  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศตะวันออก

อา. 12  มี.ค. 66 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศใต้

อา. 19  มี.ค. 66 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศตะวันตก

อา. 26  มี.ค. 66 พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐานประจำทิศเหนือ

** วันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ 2 เมษายน 2566

ภาคบ่าย พิธีสักการะองค์พระบรมพุทธเจ้า ณ สภาธรรมกายสากล 

ภาคเย็น พิธีอัญเชิญองค์พระบรมพุทธเจ้า รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

** วันคุ้มครองโลก วันเสาร์ที่ 22 เมษายน2566 พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ เเละเปิดไฟประทีปฉลองเกาะเเก้วเจดีย์สวรรค์

ปฏิทินงานบุญพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า และพิธีฉลองเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

การติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   02-831-1000 

LINE OA วัดพระธรรมกาย  @dhammakaya

https://dmc.tv

https://dhammakaya.net

https://www.boonnews.tv

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

รับชมสัมมนาพิเศษ พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ฉบับเต็ม

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

⭕ อานิสงส์การหล่อพระ

⭕ 1. ทำให้เกิดในตระกูลสูง

เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เพราะขึ้นชื่อว่า บูชาบุคคลผู้ควรบูชา คือ พระบรมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

⭕ 2. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะเป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา

เพราะหล่อพระให้คนเคารพกราบไหว้ ยกใจผู้ที่มากราบไหว้ให้สูงส่ง

⭕ 3. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

เพราะได้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญา เล็งเห็นคุณค่าขององค์พระที่สร้างขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างมหาศาลทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตราบนานเท่านาน

⭕ 4. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะอายุยืน

เพราะขึ้นชื่อว่าได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน

⭕ 5. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ

#ได้เกิดในปฏิรูปเทส

#ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระศาสนา

⭕ 6. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะมีรูปร่างงดงามสง่า

เพราะได้หล่อองค์พระ ที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32 ประการ และในชาติที่บารมีเต็มเปี่ยม

#ก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษ

⭕ 7. บุญจากการหล่อพระเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก

#สามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่า

จากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

⭕ 8. หลังจากละโลกไปแล้ว

#บุญจากการหล่อพระจะช่วยให้ได้ไปเสวยทิพยสมบัติ

ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และอธิปไตยไม่มีประมาณ

⭕ 9. เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์

#จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่าย

ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา

⭕ 10. เมื่อผู้ทำบุญหล่อพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

#จะสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้โดยง่าย

เป็นเหตุให้หมดกิเลส บรรลุมรรค ผล นิพพาน และเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

Click เพื่อสร้าง  ->> การ์ดอนุโมทนา หล่อพระบรมพุทธเจ้า

คำอธิษฐานจิต หล่อพระบรมพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ช่องทางการร่วมบุญ

สามารถร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ได้ที่ 

1. ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

2. วันจันทร์ - เสาร์ ห้องรับบริจาค หอฉันคุณยายฯ  หรือ ชั้น 2 อาคารร้อยปี

3. ร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า ผ่าน LINE OA วัดพระธรรมกาย  ด้วยวิธีการ Scan QR Code ผ่าน App ธนาคาร)   --> CLICK

4.  ร่วมบุญผ่านเวปไซต์   https://donate.dkcmain.org/

สอบถามเพิ่มเติม 02-831-1000

Click เพื่อสร้าง  ->> การ์ดอนุโมทนา หล่อพระบรมพุทธเจ้า

สามารถร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า ผ่าน LINE OA วัดพระธรรมกาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับใบอนุโมทนาบัตรทางไลน์ ทางการของวัดพระธรรมกาย ได้ที่

ร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า ผ่าน LINE OA วัดพระธรรมกาย


  (ด้วยวิธีการ Scan QR Code ผ่าน App ธนาคาร)

การเขียนชื่อบนแผ่นจารึก

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

1, แผ่นขนาด 4x10 cm

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

2. แผ่นขนาด 10x10cm

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

เขียน 1 ชื่อ ต่อ 1 แผ่น

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

นำไปหย่อนในกล่องรวบรวมชื่อ เสา JK-13-14 สภาธรรมกายสากล

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

สามารถร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า ผ่าน LINE OA วัดพระธรรมกาย

สามารถร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า ผ่าน LINE OA วัดพระธรรมกาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับใบอนุโมทนาบัตรทางไลน์ ทางการของวัดพระธรรมกาย ได้ที่

ร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้า ผ่าน LINE OA วัดพระธรรมกาย


  (ด้วยวิธีการ Scan QR Code ผ่าน App ธนาคาร)

สัมมนาพิเศษ โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข 660226 https://www.youtube.com/live/ZFiYHLcTycM?feature=share ผ่าน @YouTube  

แชร์