ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เวลา 9.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 19.00 น. พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ https://www.boonnews.tv/n28410

1.3 พัน ผู้เข้าชม
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เวลา 9.30 น. 

ณ สภาธรรมกายสากล

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกัน

หรือร่วมออนไลน์

www.gbnus.com

www.zoom072.com

https://www.youtube.com/@GBNTV24H/streams

(เลือกดูคลิป GBN 24/7 (สดตลอดเวลา))

ช่องทางติดตามข่าวบุญ

เฟสบุ๊ค สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

ไลน์ วัดพระธรรมกาย

สอบถามโทร

02-831-1000

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พลาดไม่ได้ สัมมนาพิเศษ

มหาสังฆทาน 10,000 วัด

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567

โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

และ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เวลา 13.30 - 14.45 น.

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทาน

เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ให้พระสังฆาธิการซึ่งเป็นพระธรรมทูต

ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ 18 รูป 

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

เวลา 19.00 น.

ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

รายชื่อพระสังฆาธิการ คลิก https://www.boonnews.tv/news/28398

กำหนดการ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แชร์