พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคมนี้ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ พิธีเริ่ม 9.30 น. สอบถาม ผู้ปสง.บุญ หรือ 02-8311000 https://www.boonnews.tv/n28431

3.8 พัน ผู้เข้าชม
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคมนี้

ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

พิธีเริ่ม 9.30 น.

สอบถาม ผู้ปสง.บุญ หรือ 02-8311000

----------------------------------------------

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

กำหนดการพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567

9.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

9.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / 

             อาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ

10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายดังนี้

              - กล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน

              - กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

              - กล่าวถวายร่วมบุญบรรพชา

              - กล่าวถวายคำอธิษฐานจิต

10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมหนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร /

               ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / 

               เสร็จพิธี

11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน


-----------------------------------------

เจ้าภาพแต่ละประเภท

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์ 

เจ้าภาพกิตติมเสริม

เจ้าภาพกิตติมสุข 

เจ้าภาพกิตติมใส

ทำบุญเข้าชื่อ "โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย"


-----------------------------------------

จุดสำคัญในวันงาน

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

จุดลงทะเบียนเจ้าภาพ เสา L 26

จุดรับไทยธรรม เสา L 27, H 27

จุดรับบริจาค เสา L 28 , H 28

จุดบริการอาหารสาธุชนจุดบริการที่ 6

จุดฉันภัตตาหารคณะสงฆ์ เสา G24


-----------------------------------------

ผังสถานที่

พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป

สปอตพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

แชร์