กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน 2567

พิธีตักบาตร, พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีทอดผ้าป่า "สมทบมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย" วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย https://www.boonnews.tv/n28441

1.6 พัน ผู้เข้าชม

กำหนดการ

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน 2567

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน 2567

พิธีตักบาตร, พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีทอดผ้าป่า "สมทบมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย"

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

**************

กำหนดการ

ภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ

06.20 น. พิธีตักบาตร


ภาคสาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1

09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ

10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย


ภาคบ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1

13.30 น. พิธีทอดผ้าป่า "สมทบมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย"

13.35 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

15.00 น. ปฏิบัติธรรม

15.15 น. พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า

15.30 น. ประธานสงฆ์ ให้โอวาท

16.00 น. เสร็จพิธี


สอบถามโทร. 02-831-1000

..................................

ภาคสาย พิธีบูชาข้าวพระ

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน 2567

ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าสมทบ "มหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทย"

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน 2567
แชร์