ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร เนื่องในวันคุ้มครองโลก

ด้วยยอดสวด 6,315,808,080 จบ ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://www.boonnews.tv/n28442

440 ผู้เข้าชม
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร เนื่องในวันคุ้มครองโลก

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร

" เนื่องในวันคุ้มครองโลก "

ด้วยยอดสวด 6,315,808,080 จบ

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สวดธรรมจักร ผ่านวีดีโอนี้

พร้อมกันทั่วโลกได้ที่ :

https://youtu.be/sSZI1ewkEFc

เหมือนสวดเองที่หน้าเจดีย์ กับนิทรรศการ 3D

https://naruemitsilpa.net/360/DJD/

สวดแล้ว ส่งยอดได้ที่

https://www.forbrighterworld.com/

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-831-1000

#ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

#วัดพระธรรมกาย

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร เนื่องในวันคุ้มครองโลก
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร เนื่องในวันคุ้มครองโลก
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร เนื่องในวันคุ้มครองโลก
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักร เนื่องในวันคุ้มครองโลก
แชร์