พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดการ พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย https://www.boonnews.tv/n28816

1.6 พัน ผู้เข้าชม
พิธีบูชาข้าวพระ  วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พิธีบูชาข้าวพระ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


กำหนดการ

พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ

06.20 น. พิธีตักบาตร


พิธีภาคสาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1

09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ

10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

สัมมนาพิเศษ อาทิตย์ต้นเดือนนี้

พิธีบูชาข้าวพระ  วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พิธีภาคบ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1

13.30 น. สัมมนาพิเศษโดย

              - พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข

                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

                 ผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากล

              - พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท

                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

                ผู้อำนวยการสำนักสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

14.45 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์

              มาถึง ศูนย์กลางพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

15.15 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท

16.00 น. เสร็จพิธี


สอบถามโทร 02 831 1000

แชร์