โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย พ.ศ. 2567

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (รวมระยะเวลา 43 วัน) https://www.boonnews.tv/n28393

573 ผู้เข้าชม
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย  พ.ศ. 2567

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย

อบรมระหว่างวันที่

31 มีนาคม - 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

(รวมระยะเวลา 43 วัน)

กำหนดการ

18 ก.พ. รับสมัคร /สัมภาษณ์

7 เม.ย. พิธีตัดปอยผมและปลงผม

31 มี.ค. เปิดโครงการ

13 เม.ย. พิธีบรรพชา /อุปสมบท

22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก

12 พ.ค. ปิดโครงการ

ติดต่อ : หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย (08.00 - 17.30 น.)

โทร. 08-1538-8867, 08-6755-0822

หรือ Line : https://lin.ee/YITkxex

กำหนดการ

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย  พ.ศ. 2567

รายละเอียดการสมัคร

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย  พ.ศ. 2567

คุณสมบัติผู้อบรม

โครงการอบรม 1     

· เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท 

· จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 

· ไม่มีรอยสัก

โครงการอบรม 2

· บุคคลทั่วไป

· จบการศึกนา ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติพื้นฐาน

ㆍเป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี *ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

ㆍได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

ㆍผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

ㆍเป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

ㆍสามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

ㆍเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

ㆍต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

ㆍสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ

    ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน

    โรคจิตประสาท โรคหอบหืด *ต้องผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

ㆍแพ้อาหารหรือยาชนิดใด..? ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

ㆍไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

สิ่งของที่ใช้

ชุดสีขาวล้วน 2 ชุด

เสื้ออุบาสกแขนสั้น

ชุดภาคสนาม *กางเกงขายาว

รองเท้าแตะ *แบบสวม และสีน้ำตาลเท่านั้น

ขาสั้นสำหรับอาบน้ำ

ยาประจำตัว

สิ่งที่ห้ามใช้

หนังสืออ่านเล่น

อาหาร เครื่องดื่ม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ของมีค่า *รวมถึงสายสิญจน์และพระเครื่อง

อาวุธอันตราย

ยาเสพติดทุกชนิด..!

หลักฐานการสมัคร

ㆍรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ

   ช่วงระยะเวลาที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

ㆍสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ㆍสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ㆍสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

ㆍใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

ㆍ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม

     และมีหลักฐานตรวจ ATK 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

สมัครบวช

โครงการ 1 : หมู่บ้านบรรลุธรรม

โครงการ 2 : วิหารคด คอร์ 11

หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย (08.00 - 17.30 น.)

โทร. 08 1538 8867, 08 6755 0822

แชร์