เชิญชวนสาธุชนมารับบุญเตรียมประทีป จุดในวันคุ้มครองโลก ร่วมใส่ถ่าน Led

วันที่ 14-18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 18.00 น. วิหารคด 16 เสา C42 และ วิหารคด 25 เสา C68 https://www.boonnews.tv/n28453

323 ผู้เข้าชม
เชิญชวนสาธุชนมารับบุญเตรียมประทีป จุดในวันคุ้มครองโลก  ร่วมใส่ถ่าน Led

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญเตรียมประทีป จุดในวันคุ้มครองโลก

ร่วมใส่ถ่าน Led 

วันที่ 14-18 เมษายน 2567

เวลา 13.30 - 18.00 น.


วิหารคด 16 เสา C42 และ วิหารคด 25 เสา C68  

(เส้นทางเข้าออกประตู 7)


เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

หรือตรวจ ATK 72 ชม.

หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญค่ะ

แชร์