รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม https://www.boonnews.tv/n28423

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม

1. โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย (บวชพระ)

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

อบรมระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 12 พ.ค. 2567

รวมระยะเวลา 43 วัน

อายุระหว่าง 20-50 ปี

กำหนดการ

18 ก.พ. รับสมัครสัมภาษณ์

31 มี.ค. เปิดโครงการ

7 เม.ษ. พิธีตัดปอยผม ปลงผมนาค ธรรมทายาท

13 เม.ษ. พิธีบรรพชาอุปสมบท

22 เม.ษ. วันคุ้มครองโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ https://www.bunludham.com

หรือ สอบถามโทร เวลา 08.00-17.30 น.

081-538-8867, 086-755-0822

Line OA  คลิก

2. โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567 (บวชสามเณร)

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

ปิดเทอม เติมธรรม

มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567

ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

ณ ศูนย์สงเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี

และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

มีสุขภาพแข็งแรง

ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สามารถท่องคำขานนาคได้


กำหนดการ

• 28 มี.ค. 67 รายงานตัว / เริ่มการอบรม

• 1 - 6 เม.ย. 67 พิธีบรรพชาสามเณร

• 28 เม.ย. 67 จบการอบรม


รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามโทร 02-831-1234

เบอร์โทรศูนย์อบรมทั่วประเทศ คลิก

3. โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12 (บวชสามเณร)

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

รับสมัครเยาวชนชายบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12

อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 23 เมษายน 2567 (31 วัน)

สถานที่อบรม ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

คุณสมบัติ เยาวชนชาย อายุ 11-13 ปี

รับสมัครออนไลน์ วันนี้- 24 มีนาคม 2567

กดลิงก์เพื่อสมัคร https://script.google.com/macros/s/AKfycbwuM3ZShQk16agWvl7KGhp2AGOsj3U-mVXVgTtgc2r8NtiMCVgv3JTutmcoIwjnxCst/exec

โทร. 062-579-9328, 083-299-2881

Line id: NK9072

วันสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สอบขานนาค ออนไลน์

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ วันที่ 3,10,17,24 มีนาคม 2567

ค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท

4. ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32 (บวชสามเณร)

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

รับนักเรียนอายุ 10-13 ปี

อบรมวันที่ 24 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

รับสมัคร จนถึงวันที่ 17 มี.ค. นี้

สอบถามโทร

086-077-6000

www.tty072.com

5. มัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 (บวชสามเณร)

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

รับนักเรียนอายุ 14-17 ปี

อบรมวันที่ 24 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

รับสมัคร จนถึงวันที่ 17 มี.ค. นี้

สอบถามโทร

086-077-6000

www.tty072.com

6. ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 (บวชพระ)

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567

รับสมัครอายุ 18-30 ปี

ภาคฤดูร้อน อบรมวันที่ 31 มี.ค. - 12 พ.ค. 2567

ภาคฤดูฝน อบรมวันที่ 2 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2567

สอบถามโทร

086-077-6000

www.tty072.com

---------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dmycenter.com

---------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมเยาวชนหญิง

อายุระหว่าง 15-25 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.boonnews.tv/news/28408


------------------------------------------

กำหนดการบรรพชาสามเณร โครงการต่างๆ วัดพระธรรมกาย

รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567
รวมทุกโครงการบวชพระและสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2567
แชร์