โครงการ บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567

รับสมัครเยาวชนชาย บวชสามเณรภาคฤดูร้อน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 31 วัน **ดูรายชื่อศูนย์อบรมบวชสามเณรทั่วประเทศ** https://www.boonnews.tv/n28426

1.0 พัน ผู้เข้าชม
โครงการ บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567

"ปิดเทอม เติมธรรม"

มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567

ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

ณ ศูนย์สงเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี

และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

มีสุขภาพแข็งแรง

ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สามารถท่องคำขานนาคได้


กำหนดการ

• 28 มี.ค. 67 รายงานตัว / เริ่มการอบรม

• 1 - 6 เม.ย. 67 พิธีบรรพชาสามเณร

• 28 เม.ย. 67 จบการอบรม


สอบถามโทร 02-831-1234

โครงการ บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
โครงการ บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
โครงการ บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
โครงการ บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
แชร์