สมาธิแก้ว รุ่น “หยุด เป็นตัวสำเร็จ” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เปิด อบรมระหว่างวันที่ 8 -22 ก.พ. 2567

อบรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี https://www.boonnews.tv/n28400

194 ผู้เข้าชม
สมาธิแก้ว  รุ่น “หยุด เป็นตัวสำเร็จ”  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  เปิด อบรมระหว่างวันที่  8 -22 ก.พ. 2567


สมาธิแก้ว

รุ่น “หยุด เป็นตัวสำเร็จ”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เปิด อบรมระหว่างวันที่  8 -22 ก.พ. 2567

อบรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

คุณสมบัติ

 -เป็น ชาย หรือ หญิง อายุ 18-60 ปี 

-เคยผ่านอบรม สมาธิแก้วและ ธรรมทายาท ช/ญ

หรือเข้าวัดพระธรรมกายอย่างน้อย 1 ปี 

-สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

 -สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

09-2715-3990 พี่น้อยหน่า

09-5143-6722 พี่ดวง

แชร์