รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567

รวมโครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567 https://www.boonnews.tv/n28574

1.7 พัน ผู้เข้าชม

1.โครงการบวชนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิตเรียนจบแล้ว

รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567

โครงการบวชนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิตเรียนจบแล้ว

"บวชให้แม่ ปลื้มใจ" ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51

(ผู้สมัครอายุ 18-30 ปี)


ภาคฤดูฝน อบรมวันที่ 2 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2567

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย


สมัครผ่าน Line ID : @tty072


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 08 6077 6000

เว็บไซต์ www.tty072.com

--------------------------------------

กำหนดการพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2567 

และธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน 


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 


รายละเอียด https://www.boonnews.tv/n28662


--------------------------------------

2.โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 

รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2567


๑ พรรษา ให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่

• เข้าพรรษา : วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

• ออกพรรษา : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567


รับสมัคร สัมภาษณ์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย


อบรมระหว่างวันที่

30 มิ.ย. - 3 พ.ย. ประจำปี พ.ศ. 2567


ติดต่อสอบถามเพิ่มเพิ่มเติม

โทร. 08 1538 8867 , 08 6755 0822

 --------------------------------------

3.โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)

รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)

ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ ทั้งคันถะวิปัสสนา ทุกแห่งหนรักธรรมวินัย 

ยิ่งกว่าชีวิตตน หวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาร

อบรมวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2567 (30วัน) ในโครงการอบรมด้วยภาษาจีน


คุณสมบัติ

1. เป็นชายแท้อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว)

2. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูป ไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม


กำหนดการ

จันทร์ 1 ก.ค.       : ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าโครงการ

อาทิตย์ 7 ก.ค.     : พิธีตัดปอยผม

เสาร์ 13 ก.ค.       : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

อาทิตย์ 14 ก.ค.   : พิธีตักบาตรพระใหม่

16-29 ก.ค.          : ปฏิบัติธรรม

อังคาร 30 ก.ค.     : พิธีปิดโครงการ เสร็จสิ้นการอบรม


ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

We Chat ID: danta072

Website: https://zhs.dhammakaya.net/idop

--------------------------------------

4.โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13

รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567

โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13

       “โอกาสดี ปิดเทอมนี้ มาถึงแล้ว” 

ชวนลูกหลานโรงเรียนนานาชาติ มาบวชสามเณร


อบรมวันที่ 7 - 28 กรกฎาคม 2567 

“รับนักเรียน 9-16 ปี จนถึงวันที่ 5 ก.ค.นี้”

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย


สมัครผ่าน Line ID : @tty072

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 6077 6000 

เว็บไซต์ www.tty072.com

รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567
รวม 4 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2567
แชร์