โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตลอดปี 2567

ณ สวนพนาวัฒน์ และ เขาใหญ่ https://www.boonnews.tv/n28434

7.2 พัน ผู้เข้าชม

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ สวนพนาวัฒน์ เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2567

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตลอดปี 2567

รุ่นที่ 511 วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 512 วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 513 วันที่ 22 - 28 กันยายน 2567

รุ่นที่ 514 วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2567


งดจัดเดือนพฤศจิกายน


รุ่นที่ 515 วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2567

รุ่นที่ 516 วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2567

-------------------------------------------

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ เขาใหญ่ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2567

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตลอดปี 2567

รุ่นที่ 195 / รุ่นติว 60 วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 196 / รุ่นติว 61 วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 197 / รุ่นติว 62 วันที่ 1-7 กันยายน 2567

รุ่นที่ 198 / รุ่นติว 63 วันที่ 8-14 กันยายน 2567

รุ่นที่ 199 / รุ่นติว 64 วันที่ 20-26 ตุลาคม 2567

รุ่นที่ 200 / รุ่นติว 65 วันที่ 17-23 พฤศจิกาย 2567

รุ่นที่ 201 / รุ่นติว 66 วันที่ 1-7 ธันวาคม 2567

-------------------------------------------

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตลอดปี 2567
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตลอดปี 2567

ข้อกำหนด

1. อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้

2. งดใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ฝากไว้กับพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

3. อยู่ได้ตลอดโครงการ และร่วมทุกกิจกรรมตามที่กำหนด

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

หรือติดต่อ กองอบรมสมาธิ โทร. 083-540-4636  LINE : dmb072


เพิ่มเพื่อน ไลน์ OA ดอกไม้บานบนพนาวัฒน์ https://lin.ee/tH45Rrk

คลิก เพจ Facebook ปฏิบัติธรรมพิเศษ สวนพนาวัฒน์


เพิ่มเพื่อน ไลน์ OA ดอกไม้บานที่เขาใหญ่ https://lin.ee/kDPDnyCR

คลิก เพจ Facebook ดอกไม้บานที่เขาใหญ่

แชร์