โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567

ณ สวนพนาวัฒน์ และ World Peace Valley เขาใหญ่ https://www.boonnews.tv/n28406

3.3 พัน ผู้เข้าชม

โครงการปฏิบัติธรรม ณ สวนพนาวัฒน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567

รุ่นที่ 505 วันที่ 11-17  ก.พ. 67

รุ่นที่ 506 วันที่ 17-23 มี.ค. 67 

รุ่นที่ 507 วันที่    7-13 เม.ย. 67 HOT

รุ่นที่ 508 วันที่ 14-20 เม.ย. 67 HOT

พักกาย พักใจ ไปกับธรรมชาติที่เชียงใหม่

พร้อมปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

โทร : 083-540-4636

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ World Peace Valley เขาใหญ่

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567

รุ่นที่ 184 (49) 4-10 ก.พ. 67

รุ่นที่ 185 (50) 11-17 ก.พ. 67

รุ่นที่ 186 (51) 3-9 มี.ค. 67

รุ่นที่ 187 (52) 10-16 มี.ค. 67

รุ่นที่ 188 (53) 7-13 เม.ย. 67 HOT

รุ่นที่ 189 (54) 14-20 เม.ย.67 HOT

ข้อกำหนด

1. อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้

2. งดใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ฝากไว้กับพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

3. อยู่ได้ตลอดโครงการ และร่วมทุกกิจกรรมตามที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

โทร : 083-540-4636

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
แชร์