โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39 และ มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28

เปิดรับสมัคร เยาวชนหญิง, นิสิต-นักศึกษาหญิงหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว อายุ 15 - 25 ปี รักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ https://www.boonnews.tv/n28408

1.2 พัน ผู้เข้าชม

1. โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39 และ มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39

(Ladies Dhammadayada Training Program)

สัมผัส ความสุข ที่เรียบง่าย พัฒนาตัวเองด้วย "ธรรมะ"

เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาหญิง

หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 

อายุระหว่าง 18-25 ปี


ช่วงเวลาโครงการ

รุ่นฤดูร้อน 1 เม.ย. -  8 พ.ค. 2567

รุ่นฤดูฝน   4  มิ.ย. - 11 ก.ค. 2567


ติดตามข้อมูลอัพเดตได้ที่

Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง คลิก

Line :  คลิก

Website : คลิก

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 087-506-3939, 090-716-3241

2. มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39 และ มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28

มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28 

หนึ่งบทฝึกของชีวิตวัยสดใส ที่ให้มากกว่าคำว่า "สวย"

อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 23 เมษายน 2567 ณ เขาใหญ่


คุณสมบัติผู้สมัคร

เยาวชนหญิง อายุ 15 - 18 ปี

รักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ


หลักฐานการสมัคร  สำเนาบัตรประชาชน 

หมายเหตุ มีสอบคำแปลศีล 8 ในวันสัมภาษณ์


สมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่......https://bit.ly/MTY28form

สัมภาษณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

วันที่ 3, 10, 17 มีนาคม 2567

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้อง V-PEACE 5 ใต้ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-5122-2385, 08-2964-9663

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39 และ มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28
แชร์