มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม

กราบถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ https://www.boonnews.tv/n28412

2.6 พัน ผู้เข้าชม
มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม

กราบถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์

ฐานานุกรมในพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง

คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลก

มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม

เนื่องในโอกาสที่

พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑

เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง

แต่งตั้งให้

พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่

"พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์"

ในการนี้ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม
มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม
มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม
มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม
มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม
แชร์