พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล https://www.boonnews.tv/n28746

2.5 พัน ผู้เข้าชม
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและ

ประทีปโคมไฟ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล


สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

หรือ โทร. 02 831 1000

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดการพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

9.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ /

            เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

9.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี /

            นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / พิธีกรอาราธนาศีล /

            อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ

10.30 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัพเพ พุทธา.../

              พิธีกล่าวค่าถวายดังนี้

             -กล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังขฆทาน /

             - กล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน /

             - กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังขทาน

             - กล่าวคำถวายประทีปโคมไฟ

             - กล่าวถวายคำอธิษฐานจิต

10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา /

              คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร /

              ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

              เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี

11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล /

              สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

เจ้าภาพแต่ละประเภท

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จุดสำคัญในงาน

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
แชร์