ร่วมสร้างปัญญาบารมีจัดพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี

ร่วมสร้างปัญญาบารมีจัดพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ https://www.boonnews.tv/n28404

689 ผู้เข้าชม
ร่วมสร้างปัญญาบารมีจัดพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี

ร่วมสร้างปัญญาบารมีจัดพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ด้วยมโนปณิธาน “เราจะไม่ยอมให้แสงธรรมดับหายไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้”

 บัดนี้ทางคณะกรรมการได้รวบรวมภาพแห่งความดีและความประทับใจไว้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์กว่า ๑๐,๐๐๐ วัดในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้

 

เจ้าภาพกองบุญจารึกชื่อจัดพิมพ์หนังสือ

๑)กองบุญกิตติมศักดิ์พิเศษ

๒)กองบุญกิตติมศักดิ์

๓)กองบุญอุปถัมภ์

๔)กองบุญสำเร็จ

สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ที่ห้องรับบริจาค : ชื่อหนังสือ ๒๐ ปีถวายสังฆทาน ๓๒๓วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

: หมดเขตส่งชื่อจารึก วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือที่ห้องรับบริจาคผู้ประสานงานกองบุญจารึกชื่อ โทร. ๐๘๐-๒๖๓-๔๐๔๙

ร่วมสร้างปัญญาบารมีจัดพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี
แชร์