ขอเชิญชวนตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ทำบุญเมืองนครราชสีมา ๕๕๖ ปี วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ทำบุญเมืองนครราชสีมา ๕๕๖ ปีวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ อนุสาวรีย์ย่าโม https://www.boonnews.tv/n28418

217 ผู้เข้าชม
ขอเชิญชวนตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ทำบุญเมืองนครราชสีมา ๕๕๖ ปี วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ทำบุญเมืองนครราชสีมา สร้างบุญใหญ่ ฉลอง ๕๕๖ ปี

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

ณ อนุสาวรีย์ย่าโม


ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา

อุทิศส่วนกุศล แด่ท่านท้าวสุรนารี บรรพบุรุษ 

และผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน


สอบถามรายละเอียด สนับสนุนโครงการได้ที่

โทร. 081-547-1449, 089-699-7362, 093-059-1806 

แชร์