ขอเรียนเชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 20 ครั้งที่ 171

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 20 ครั้งที่ 171 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 136 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567เวลา 09.00 https://www.boonnews.tv/n28817

93 ผู้เข้าชม
ขอเรียนเชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 20 ครั้งที่ 171

 ขอเรียนเชิญรับชมถ่ายทอดสด

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 20 ครั้งที่ 171 

พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 136 


ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

Online เวลา 09.00


ร่วมกิจกรรม Online

www.zoom072.com

www.gbnus.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000

แชร์